Saturday, March 23, 2013

JH ja PK



Viiden Mooseksenkirjan, Tooran, sisällä on tunnistettu yhden kirjoittajan suurteos, jota olemme tässä jo hieman tarkastelleet Paratiisin yhteydessä.

Tuon tähän ketjuun esiin Jahvistin koko tuotannon, kuten se nykyään noin keskimäärin Raamatun tieteellisessä tutkimuksessa on määritelty.

JH rinnalla kulkee toinen hyvin tärkeä kirjoitus, joka ikäänkuin korjaa ja täydentää sitä. Sille on annettu nimeksi Pappiskirja (P) ja kutsun sitä lestadiolaiseen tapaan kahdella kirjaimella PK.

Pyydämme Herran siunausta, apua ja ohjausta tutkiessamme Kirjoituksia. Amen

Raamattu alkaa ensimmäisellä luomiskertomuksella 1 Ms 1:1 - 2:3.
PK on tämän kirjoittaja. On arveltu, että JH alkukertomus maailman luomisesta on ehkä leikattu kirjakääröstä pois, ja sen tilalle pantu tämä merkillisen väkevä teksti.

JH työskentely alkaa näin 1 Ms 2:4 "Tämä on kertomus siitä, kuinka taivas ja maa saivat alkunsa silloin kun ne luotiin."

JH kirjoitti Edenin puutarhasta ja syntiinlankeemuksesta ja antaa Kainin sukupuun 1 Ms 4.

Adamin sukupuu 1 Ms 5 on PK tekstiä.

JH kirjoittaa Vedenpaisumuksesta 1 Ms 6-9, mutta näihin lukuihin on nivoutunut PK kuvausta ja kommentteja monimutkaisella tavalla.

Edelleen JH kirjakääröstä on Kansojen taulu (Nooan jälkeläiset ) 1 Ms 10

samoin kertomus Baabelin tornista 1 Ms 11. Myös tähän liittyy PK säestystä ja täydennystä.
VASTAA
 Ilmoita asiaton viesti Poista
sumeri19.3.2013 20:250 SULJE
Ensimmäisen Mooseksenkirjan 11 ensimmäistä lukua kertoo maailman luomisesta ja ihmisen alkuvaiheista, ja niissä on suurinpiirtein yhtä paljon JH ja PK tekstiä.

Kirjan loppuosa, kertomus Abrahamin lähdöstä Kaldean Urista, asettumisesta Kaanaan maahan, Iisakista, Jaakobista ja Joosefista, ovat suurimmaksi osaksi ystävämme JH kynästä.

JH ei siis ole joku pikku-profeetta, kirjoittanut muutaman kappaleen, vaan todella valtaisan teoksen kirjoittaja jo pelkästään 1 Mooseksenkirjassa.

Hänen työnsä jatkuu sitten 2 Mooseksenkirjan parissa, Exodus.

Tässäkin suuri osa tekstiä on JH kynästä. Luvuissa 1 - 18 kerrotaan Mooseksesta ja Egyptistä lähdöstä, Punaisen meren ylittämisestä.

PK kynästä on pääsiäisaterian kuvaus, kertomus mannasta ja sapatin viettoa koskevat määräykset.

Sitten kaverukset vuorottelevat kirjoittamista

JH kertoo Siinain vuoren tapahtumista ja liitosta Jumalan kanssa 2 Ms 19-24

PK puolestaan kertoo Ilmestysmajan yksityiskohtaisesta rakentamisesta 2 Ms 25-31

Nyt on JH vuoro ja hän kertoo Kultaisesta vasikasta - nykyisessä Kirkkoraamatussa tarkemmin "kultainen sonni" 2 Ms 32.

PK kirjoittaa pyhäköstä Siinain autiomaavaelluksella, Mooseksen kasvojen kirkastumisesta ja Herran kirkkaudesta, joka Ilmestysmajan täyttää 2 Ms 33-40

Kolmas Mooseksenkirja, Leviticus, on kokonaan PK kirjoittama, siinä ei ole JH kirjoitusta.

Neljännen Mooseksenkirjan 14 ensimmäistä lukua on PK kirjoittamat.

JH osuus tässä kirjassa alkaa luvuista 4 Ms 10-14 jotka kertovat tulosta pois Siinailta ja vakoojien lähettämisestä. Nämä kertovat Kanaanin maassa asuvista väkevistä ihmisistä ja suurista muurein suojatuista kaupungeista ja kansa säikähtää. Herra suuttuu tästä ja pitää koko sukupolven autiomaata kiertämässä, kunnes kaikki epäuskoiset ovat kuolleet.

Luku 15 on PK kädestä ja antaa lisämääräyksiä uhreista ja sapatin vietosta.

Korahin, Datanin ja Abiramin kapina 4 Ms 16 on hieman epäonnistunut yhdistelmä sekä JH että PK kertomuksista.

Luvut 17 - 20 Aaronin sauvasta, Pappien ja leeviläisten velvollisuuksista sekä puhdistusvedestä ovat Pappiskirjan ainesta (PK)

JH kertoo kansan vaiheista autiomaa vaelluksen päättyessä luvuissa 21-24 vaskikäärmeestä, Meriban katkeroituksen vesistä ja Moabin profeetta Bileamista, jonka kirous muuttuu siunaukseksi.

PK osuus jatkuu sitten 4 Ms 25 ja siitä eteenpäin, JH kertoessa midianilaisista ja heimoaluista luvuissa 31 - 34.

Neljännen Mooseksenkirjan loppuluvut ovat PK kirjoittamat.

Viidennen Mooseksenkirjan on kirjoittanut aivan toinen henkilö ja toisena aikana, näin ainakin on tutkimuksessa ajateltu.

Koska siinä annetaan laki uudelleen, kirjan nimi on latinaksi Deuteronomium eli "Toinen laki" ja sen kirjoittajaa kutsutaan nimimerkillä deuteronomisti (D). Hänen myöskin valtava työnsä jatkuu sitten Joosuan ja Tuomarien kirjoissa ja Kuningasten kirjoissa.

Ystävämme JH osuus Viidessä Mooseksenkijassa eli Pentateukissa päättyy siis siihen, kun tullaan Luvatun maan rajoille ja annetaan Jaakobin pojille siitä määräosia, Gaadin ja Manassen puoliheimolle Jordanin itäpuolisilta seuduilta.

Melkoinen kirjakäärö, maailman luomisesta, Edenin puutarhasta Siinain autiomaavaelluksen kautta Luvatun maan rajoille.

(huomautan vielä, että Jahvisti on edelleen ahkeran tutkimuksen kohteena ja tieteellisessä Raamatun tutkimuksessa ei suinkaan ole yksimielisyyttä näistä määrityksistä, joita annan edellä JH ja PK osuuksista.

Huomaa että en lainkaan puhu Elohisti lähteestä, joka tuo Mooseksenkirjojen rakenteeseen lisää mutkia ja joka myös on tutkimuksen kiistakapula)

Olen poiminut Mooseksenkirjojen yksinkertaistetun lähteiden kuvauksen tähän ketjuun englantilaisen wikipedian artikkelista http://en.wikipedia.org/wiki/Jahwist


No comments:

Post a Comment