Saturday, March 23, 2013

JH - Siddimin laakson taistelu ja Melkisedek


 
Siihen aikaan Sinearin kuningas Amrafel, Ellasarin kuningas Arjok, Elamin kuningas Kedorlaomer ja Gojimin kuningas Tideal lähtivät sotaretkelle Sodoman kuningasta Beraa, Gomorran kuningasta Birsaa, Adman kuningasta Sinabia, Seboimin kuningasta Semeberiä ja Belan eli Soarin kuningasta vastaan.

Nämä viisi olivat kaikki yhdessä koonneet joukkonsa Siddiminlaaksoon, missä Kuollutmeri sijaitsee.

Silloin Sodoman, Gomorran, Adman ja Seboimin kuninkaat sekä Belan eli Soarin kuningas lähtivät liikkeelle ja järjestivät Siddiminlaaksossa joukkonsa taisteluun Elamin kuningasta Kedorlaomeria, Gojimin kuningasta Tidealia, Sinearin kuningasta Amrafelia ja Ellasarin kuningasta Arjokia vastaan, viisi kuningasta neljää vastaan.

Mutta Siddiminlaakso oli täynnä maaöljykuoppia, ja kun Sodoman ja Gomorran kuninkaat ja heidän miehensä yrittivät kääntyä pakoon, he vajosivat niihin, ja henkiin jääneet pakenivat vuorille.

Heidän vihollisensa veivät Sodomasta ja Gomorrasta kaiken karjan ja muun omaisuuden sekä kaiken syötävän ja lähtivät sitten pois.

Lähtiessään he veivät myös Abramin veljenpojan Lootin ja koko tämän omaisuuden. Loot näet asui siihen aikaan Sodomassa.

Kertomus Siddimin laakson taistelusta on ainutlaatuinen Vanhassa testamentissa. Se mainitsee joukon kuninkaita, liittoutumia ja tapahtumia Jordanin laakson, Kuolleen meren seudulta.

Raamatun tutkijat ovat olleet kovin ymmällään ja esittäneet erilaisia käsityksiä Ensimmäisen Mooseksenkirjan luvusta 14:1-12 Joidenkin mielestä se on ikivanha historiallinen dokumentti, toisten mielestä poliittista propagandaa Baabelin vankeuden ajoilta!

(Muistamme että JH ajoitus on myös kiistelty, Salomon hovista pakkosiirtolaisuuden tuntumaan)

Toisessa liittoutumassa ovat

1 Kuningas Kedorlaomer, Elamin ruhtinas - tämä on alue lounais Persiassa. Liittoutuman johtaja.
2 Kuningas Amrafel, Sinearin ruhtinas - tämä on Sumerin alue länsi-Irakissa
3 Kuningas Arjok, Ellasarin ruhtinas - ehkä Assurin kuningas Irakissa?
4 Kuningas Tidal, Gojimin ruhtinas - ehkä hittiläiset itä-Turkissa?

Kapinoivassa liittoutumassa ovat
1 Bera, Sodoman kuningas
2 Birsa, Gomorran kuningas
3 Sinabia, Adman kuningas
4 Semeber, Seboimin kuningas
5 Belan (eli Soarin) kuningas
VASTAA
 Ilmoita asiaton viesti Poista
sumeri23.3.2013 15:180 SULJE
En ryhdy sen kummemmin tässä tätä arvoituksellista kertomusta selvittelemään.

Mainitsen vain yhden - ja mielestäni Raamatun uskottavuuden kannalta todella tärkeän seikan.

Aivan viime vuosikymmeniin asti Raamatun tutkijat pitivät kertomuksia laakson viidestä kaupungista, Sodomasta ja Gomorrasta, puhtaana fiktiona.

Ajateltiin, että muinaiset ihmiset ovat keksineet selityksen Kuolleen meren äärettömän karulle ja kuolleelle suola-autiomaan maisemalle.

Etiologisen kertomuksen - erikoista luonnonoikkua selittävän kansantarinan - tapaan olisi keksitty kertomus viljavasta alueesta, sen suunnattoman syntisestä menosta, ja Jumalan rangaistuksesta, jonka seurauksena koko seutu kuoli.

Tähän kuvioon ei Genesis 14 Siddmin laakson sota oikein mahdu.

No - tämä arvailu on nyt ohi, sillä vuodesta 1967 lähtien amerikkalaiset arkeologit ovat yhdessä jordanialaisten kanssa kaivaneet esiin viisi kaupunkia juuri siltä alueelta, johon Raamattu viittaa.

Niiden nimiä ei tiedetä, mutta ne ajoittuvat 3000-luvulle eKr ja niiden tarina päättyy jossain siellä Abrahamin aikoina.

Löydät niistä verkosta tietoa W. Rastin ja R. Schaubin nimillä tai hakemalla esim Bab edh Dhra tai Numeira

JH kertoo edelleen

Kun Abram oli paluumatkalla lyötyään Kedorlaomerin ja hänen kanssaan liittoutuneet kuninkaat, Sodoman kuningas tuli häntä vastaan Savenlaaksoon, jota sanotaan myös Kuninkaanlaaksoksi.

Salemin kuningas Melkisedek toi sinne leipää ja viiniä. Hän oli Korkeimman Jumalan pappi, ja hän siunasi Abramia sanoen:
-- Siunatkoon Abramia
Korkein Jumala,
taivaan ja maan luoja.

Kiitetty olkoon Korkein Jumala, joka antoi sinun lyödä vastustajasi.

Abram antoi hänelle kymmenykset kaikesta saaliista.
1 Ms 14:17-20

Salem ei ole Jerusalem, jonka nimi on arvoituksellinen ja hyvin vanha Uru-shalaim, jossa heprealainen korva kuulee shalom, Rauha.

Se on jokin toistaiseksi tuntematon kaupunki Jordanin laaksossa, jonka koko pituudelta arkeologit ovat löytäneet merkkejä pyramidien aikaisesta asutuksesta 3000-luvulta eKr. etenkin nykyisen Jordanin puoleiselta viljavalta alueelta.

Melki sedeq tarkoittaa "minun kuninkaani on vanhurskas"

Hän palvelee Jumalaa, jota kutsutaan El Eljon "Korkein Jumala"

Kuis ny... Abram antaa kymmenykset Melkisedekille?

Kristitty ihmettelee, kunkku tuo sinne ehtoollisen aineet, leipää ja viiniä?

mitä tässä oikein tapahtuu?

Heprealaiskirjeen kirjoittaja panee merkille nämä, onhan hän hebrealainen ja väkevä kirjoituksissa (liekö se Apollos, joka Apostolien teoissa mainitaan (Apt 18:24)

ja Psalmin 110:4 oudon sanan

Näin on Herra vannonut, eikä hän valaansa peruuta: "Sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta.
VASTAA
 Ilmoita asiaton viesti Poista
sumeri23.3.2013 15:330 SULJE
Heprealaiskirjeen koko seitsemäs luku on omistettu Melkisedekille, kuninkaalle ja papille.

Melkisedek mainitaan Vanhassa testamentissa ainoastaan näissä kahdessa kohdassa, 1 Ms 14 ja Psalmi 110:4

Niistä Heprealaiskirjeen kirjoittaja saa todella tikusta asiaa - hänelle tämä Salemin kuningas ja Korkeimman Jumalan pappi on ratkaisevan tärkeä pohdittaessa Jeesuksen Kristuksen asemaa ylipappina taivaallisessa temppelissä.

Pankaa merkille, kuinka suuri hän on: kantaisämme Abrahamkin antoi hänelle kymmenykset, parhaimman osan sotasaaliistaan.

Niiden Leevin jälkeläisten, jotka on asetettu papeiksi, tulee lain käskyn mukaan kerätä kymmenykset kansalta, omilta veljiltään, jotka hekin ovat Abrahamin jälkeläisiä.

Mutta Melkisedek, joka ei ollut heidän sukuaan, otti kymmenykset Abrahamilta ja siunasi hänet, vaikka Abraham jo oli saanut Jumalan lupaukset.

Kiistatontahan on, että siunauksen antaja on korkeampiarvoinen kuin siunauksen saaja.

Edellisessä tapauksessa kymmenyksiä keräsivät kuolevaiset ihmiset, jälkimmäisessä kymmenykset otti mies, joka kirjoitusten todistuksen mukaan elää aina.

Jopa Leevikin, kymmenysten kerääjä, joutui Abrahamin välityksellä tavallaan maksamaan hänelle kymmenykset. Hänhän oli vielä esi-isässään Abrahamissa, kun Melkisedek tuli Abrahamia vastaan.
Heb 7:4-10

Kirjoituksissa todella väkevä, eikö totta - ei mitään jää häneltä huomaamatta!

no - ei tämä vielä mitään

koko Euroopan kirkon ja sitten koko maailman mullistanut uskonpuhdistus alkoi Vanhan testamentin pikkuprofeetan kirjan jakeen puolikkaasta!

Martti Luther näet heräsi hengellisesti eloon ja aivan omien sanojensa mukaan syntyi uudelleen kohdatessaan Jumalan Sanan jakeen puolikkaan

Vanhurskas on elävä uskosta

koko jae Habakuk 2:4 on
"Katso, sen kansan sielu on kopea eikä ole suora; mutta vanhurskas on elävä uskostansa"

Martti Luther merkkasi kohdan saksankieliseen käännökseensä 1545 komein viittein Uuteen testamenttiin

Sihe / wer halstarrig ist / der wird keine Ruge in seinem hertzen haben / Denn der Gerechte lebet seines Glaubens. Rom. 1; Gal. 3; Ebre. 10.

DENN DER GERECHTE LEBET SEINES GLAUBENS

tämä lause muutti maailman

puolikas jae pikkuprofeetta Habakukista

suomi24 lestadiolaispalstan mieli teema monelle vuodesta toiseen!

Raamattua kannattaa tutkia.

No comments:

Post a Comment