Saturday, March 23, 2013

Sinearin maaKoko maailma käytti samoja sanoja ja puhui yhtä kieltä. Kun ihmiset siirtyivät itään, he löysivät Sinearin maasta tasangon ja jäivät sinne asumaan. Ja he sanoivat toisilleen: "Tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi." He käyttivät savitiiltä rakennuskivenä ja asfalttipikeä muuraamiseen. He sanoivat: "Rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, joka ulottuu taivaaseen asti. Sillä tavoin saamme mainetta emmekä myöskään hajaannu yli koko maan."

Herra tuli katsomaan kaupunkia ja tornia, jota ihmiset rakensivat, ja sanoi: "Siinä he nyt ovat, yksi kansa, jolla on yksi ja sama kieli. Tämä, mitä he ovat saaneet aikaan, on vasta alkua. Nyt he pystyvät tekemään mitä tahansa. Menkäämme sekoitta- maan heidän kielensä, niin etteivät he ymmärrä tois- tensa puhetta."

Ja niin Herra hajotti heidät sieltä kaikkialle maailmaan, ja he lakkasivat raken- tamasta kaupunkia. Kaupunki sai nimen Babylon, sillä siellä Herra sekoitti ihmisten kielen ja sieltä hän hajotti heidät kaikkialle maailmaan.
1 Ms 11:1-9
 
Raamatun tekstin kirjoittaja asuu Luvatussa maassa, jossa talot rakennetaan hakatuista (kalkki)kivistä.

Hän kovin ihmettelee menoa Sinearin maassa, jossa "He käyttivät savitiiltä rakennuskivenä ja asfalttipikeä muuraamiseen."

Sumerin, samoin kuin sitten Assyrian ja Babylonian, muurit, palatsit, temppelit, kodit rakennettiin poltetuista savitiilistä.

Tätä rakennustapaa ei tunneta juurikaan kovin kivisestä Luvatusta maasta.

He sanoivat: "Rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, joka ulottuu taivaaseen asti. Sillä tavoin saamme mainetta emmekä myöskään hajaannu yli koko maan."

Tämä on ihmeellinen pyhän Raamatun kohta.

Kauan meni, etteivät ihmiset tästä oikein muuta tienneet kuin mitä Raamattu kertoo.

Vaan nykyään tunnetaan Sinearin maasta, Sumerista, ja samalla seudulla eteläisessä Irakissa olevasta Babyloniasta paljonkin Baabelin torneja, savitiilestä tehtyjä korkeita "taivaaseen ulottuvia" temppeleitä. Niiden nimi näiden ihmisten kielellä on ziqqurrat.

Tiedämme näiden Sinearin asukkaiden kirjoituksista, että juuri näitä porrasvuoria pitkin uskottiin taivaan jumalan astuvan alas katsomaan ihmisten menoa.

Voit etsiä näistä nykyään yhä olemassa olevista osin yli 5000 vanhoista rakennuksista kuvia googlaamalla sanaa ziqqurrat.

Raamattu oli pitkään kuin "sfinksi" joka yksin niistä puhui.

Nyt kun niitä on löydetty kymmeniä, epäuskoiset ihmiset pilkkaavat Raamattua tajuamatta, miten sivistymättömäksi ja tyhmäksi sillä itsensä tekevät

Kun Terah oli elänyt 70 vuotta, hänelle syntyivät Abram, Nahor ja Haran.

Tämä on luettelo Terahin jälkeläisistä. Terahille syntyivät Abram, Nahor ja Haran, ja Haranille syntyi Loot.

Haran kuoli ennen isäänsä Terahia synnyinmaassaan Kaldean Urissa.

Abram ja Nahor ottivat itselleen vaimot. Abramin vaimon nimi oli Sarai, ja Nahorin vaimo oli Milka, Haranin tytär. Haran oli Milkan ja Jiskan isä. Sarai oli hedelmätön, hän ei saanut lasta.

Terah otti mukaansa poikansa Abramin, poikansa Haranin pojan Lootin sekä Abramin vaimon Sarain ja lähti kulkemaan heidän kanssaan Kaldean Urista Kanaaninmaan suuntaan. Tultuaan Harraniin he jäivät sinne asumaan.

Terah eli kaikkiaan 205 vuotta ja kuoli Harranissa.
1 Ms 11:26-32

Kuten tuolla todettiin, Abram on sumerilainen. Hän asui sukunsa vanhoilla alueilla etelä-Irakissa.

Abrahim Urin kaupunki on löydetty ja se on ollut aivan upea aikansa sivilisaation pääkaupunki, Pietari tai New York tai Pariisi, ei mikään sivukylä.

Harranin kaupungin nimi on säilynyt Irakin paikannimistössä tähän päivään asti, ei se mitään tarua ole.

Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille."

Niin Abram lähti Herran käskyn mukaan, ja Loot lähti hänen kanssaan. Harranista lähtiessään Abram oli seitsemänkymmenenviiden vuoden ikäinen. Abram otti mukaan vaimonsa Sarain ja veljenpoikansa Lootin sekä perheiden koko omaisuuden, myös Harranissa hankitut orjat. Sitten he lähtivät kulkemaan kohti Kanaaninmaata ja saapuivat sinne.
1 Ms 12:1-5

Näin tärkeä on Sumerin maa koko ihmiskunnan pelastuhistoriassa!

eikä Babylon ole ihan sivussa maailman lopunkaan tapahtumista, puhuuhan Ilmestyskirja siitä ihan hurjia.

No comments:

Post a Comment