Saturday, March 23, 2013

JH ja Taulu XIYstävämme JH on saanut kirjakääröön jo paljonkin tekstiä. Hän on käyttänyt, niin ainakin tämän ketjun avaaja uskoo, sumerilaista Ninhursag ja Enkil myyttiä apunaan kuvatessaan maailmaa aivan luomisen aamuna, ihmisen luomista, synkiinlankeamista ja rangaistusta. 1 Ms 2-3

Hän on kertonut Kainin ja Abelin tragediasta, antanut Kainin sukutaulun (keeniläisistä) ja maininnut Setin ja Enoksen. "Niihin aikoihin alettiin nimeltä kutsuen rukoilla avuksi Herraa." Nimeltä kutsuen! 1 Ms 4

Tahdomme mekin nimeltä kutsuen rukoilla avuksemme Herraa tutkiessamme näin verkon välityksellä yhdessä Hänen pyhää Sanaansa.

JH aloittaa kirjakäärönsä, ja jossain vaiheessa kirjakääröön on liitetty PK antama Adamin sukutaulun 1 Ms 5.

JH kertomus jatkuessa asiat menevät todella erittäin huonosti Jumalan ja Hänen luomaan ihmisen välillä. JH kertoo näistä tapahtumista nojaten hyvin tarkasti vedenpaisumuskertomukseen, jonka perustana on sumerilaisen Atrahasis eepoksen. babylonialainen versio (Gilgamesh eepos Taulu XI).

Rovasti Laestadiuksen aikana ei tästä mesopotamialaisesta vedenpaisumuskertomuksesta vielä yleisesti tiedetty, se käännettiin vasta hänen kuolemansa jälkeen.

Martti Luther ei siitä mitään tiennyt eikä Huss, ei myöskään Pietin Antti.

Joten taivaskysymys tämä ei ole!

PK antaa väliin Adamin sukutaulun 1 Ms 5

Sitten asiat menevät todella huonosti Jumalan ja ihmisen välillä.

JH kertoo tapahtumista nojaten hyvin tarkasti vedenpaisumuskertomukseen, jonka perustana on sumerilainen Atrahasis eepos. babylonialaiseen muotoon (Gilgamesh eepos).

Gilgamesh best-sellerin oma aihe on ihminen, joka turhaan etsii kuolemattomuutta. Atrahasis kertomus liitettiin siihen, koska tiedettiin vanhastaan, että oli yksi ihminen, joka oli saavuttanut kuolemattomuuden Atrahasis (Utnapishtim). Gilgamesh vietiin häntä tapaamaan, ja siellä hän sai kuulla koko ihmissuvun ja eläimet tuhonneesta tulvasta.

Taulu XI on siis lisäys Gilgamesh eepokseen, ja sen juuret ovat historiallisessa kuningas Gilgameshissa, jonka hauta on löydetty Irakista vuonna 2003.

Asetutaan nyt hiljaa JH vierelle, kun hän lukee Taulu XI sanomaa akkadin kielellä ja katsotaan, miten hän kirjoittaa sen omaan kirjakääröönsä hepreaksi.

Tämä menetelmä lukea Raamattua on hyvin erikoinen ja ainutlaatuinen, joten ole kärsivällinen ja arvostele kaikkia virheitäni, että pysyisimme totuudessa.

Muistutan vielä, että kyse on oikeasta savitaulusta, käsin kosketeltavasta esineestä, jonka kopio löytyi Assurin suurkuningas Assurbanipalin kirjastosta Niinivestä.

Tämä ei siis ole satua ja tarinaa, vaan puhumme todellisuudesta. Jos luet Taulun XI käännöksen, jonka tänne s24 forumille laitoin aikaisemmin, huomaat että siinä on silminnäkijän makua, kirjoittaja on kokenut jotain järkyttävää tulvaveden keskellä ja kuvaa sitä hyvin havainnollisesti.

Taulu XI linkki Atrahasis eepokseen vilahtaa siellä lopussa, kun kirjuri laittaa vahingossa sumerilaisen Nooan nimen Utnapishtimin nimen sijaan. Gilgamesh on kuitenkin säilynyt paremmin kuin pahasti särkyneet Atrahasis eepoksen taulut.

!. JH vauhdissa - Vedenpaisumuksen syy

S: Ihminen on luotu savesta ja jumalan verestä ja lihasta ja inspiraatiosta hoitamaan välttämättömiä raskaita maanviljelystöitä pikkujumalten sijaan.
Tämän he tekevätkin, mutta alkavat lisääntyä nopeasti ja porukan kasvaessa nousee myös meteli taivaaseen asti, häiriten jumalten rauhaa.
Päätetään hukuttaa kaikki ihmiset veteen. Utnapishtim, uskollinen Ea jumalan palvelija, saa kuitenkin armon tämän silmissä. Hän saa tietää, mitä on tuleva, ja neuvon rakentaa suuren laivan, arkin.

JH: Kun Herra näki, että ihmisten pahuus lisääntyi maan päällä ja että heidän ajatuksensa ja pyrkimyksensä olivat kauttaaltaan pahat, hän katui, että oli tehnyt ihmisen, ja murehti sitä sydämessään.
Ja Herra sanoi: "Minä pyyhin maan päältä ihmisen, jonka olen luonut, ja ihmisen mukana karjaeläimet, pikkueläimet ja taivaan linnut, sillä minä kadun, että olen ne tehnyt."
Mutta Nooa oli Herralle mieluinen.

Lue huolella ja pane itse tarkoin merkille yhtäläisyydet ja JH tekstissä olevat eroavuudet.
En rupea niitä selittämään valitsemiani JH tekstikohtia enempää, vaan toivon hartaasti, että työskentelet tässä itse. Jos aihe kiinnostaa, paneudu tämän pienen johdannon avulla syvällisemmin asiaan lähteiden avulla.

Kuten sanoin Jaakko Hämeen-Anttila on kääntänyt koko Gilgamesh eepoksen suomeksi akkadista, mutta se on hieman eri asia. Taulu XI on oma juttunsa.

2 JH vauhdissa - jumalallinen ilmoitus tuhosta

S: Salaa muilta suurjumalilta Ea on puhuvinaan sen ruokotalon seinään, jonka takana Utnapishtim nukkuu ja kertoo hänelle tulevasta tuhosta.

JH: Siihen aikaan turmelus levisi maassa Jumalan silmien alla ja väkivalta täytti maan. Kun Jumala katseli maata, hän näki, että turmelus vallitsi kaikkialla, sillä ihmiset kuluttivat elämänsä pahuudessa.
Jumala sanoi Nooalle: "Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta elollisesta, sillä maa on ihmisten takia täynnä väkivaltaa. Minä hävitän heidät ja maan heidän kanssaan."

S: Ea käskee Utnapishtimin hävittämään talonsa ja rakentamaan laivan kustannuksista piittaamatta pelastaakseen elämän. Laivan mittasuhteiden on oltava samanlaiset niin että sen leveys ja pituus on sama ja se on päällystettävä piellä.

JH: Tee itsellesi arkki sypressipuusta, rakenna se huoneita täyteen ja tiivistä se maapiellä sisältä ja ulkoa.

S: Rungon sivut ovat kaikki 120 kyynärää. Hän myös teki piirroksen sisärakenteista. Arkissa on kuusi kerrosta, jotka on jaettu seitsemään ja yhdeksään osastoon.

JH: Tällaiseksi sinun tulee tehdä arkki: sen pituus olkoon kolmesataa kyynärää, leveys viisikymmentä ja korkeus kolmekymmentä kyynärää.
Rakenna arkkiin katto ja tee siitä kyynärän verran kalteva, sijoita ovi arkin kylkeen ja rakenna arkkiin kolme kerrosta.

S: Utnapishtim lupaa tehdä Ean käskyn mukaan.

JH: Nooa teki kaiken niin kuin Jumala oli häntä käskenyt.

S: Ea jumala käskee Utnapihstimiä suorastaan valehtelemaan Shuruppakin kaupungin asukkaille, kun nämä kysyvät miksi tämä tekee valtavaa paattia kuivalle maalle. Tämä siitä syystä, että jumalten suunnittelema tuho säilyisi salaisuutena.

JH: jättää tämän kohdan pois kertomuksestaan.

S: Arkin valmistuttua pidettiin suuret juhlat "Härkiä ja lampaita teurastettiin ja olutta, öljyä ja viiniä annettiin työmiehille, kuin Uuden vuoden juhlissa"

JH: jättää tämän kohdan pois kertomuksestaan.

S: Sauvoimia ja muuta tarpeellista tehtiin sisälle, Utnapishtim toi omistamansa hopeat ja kullat laivaan. Hän toi laivaan lintuja ja "kaikki elävät olennot joita minulla on" Hänen sukulaisensa ja työmiehet ja "kaikki karjaeläimet ja kedon eläimet" nousivat arkkiin.

JH: Jumala sanoi ... "Sinun tulee mennä arkkiin ja ottaa mukaan poikasi, vaimosi ja poikiesi vaimot. a kaikkia elollisia sinun tulee ottaa mukaasi arkkiin kaksi, uros ja naaras, että ne säilyisivät hengissä sinun kanssasi. Lintuja, karjaeläimiä ja kaikkia pikkueläimiä tulkoon luoksesi kaksi kutakin lajia, jotta ne jäisivät henkiin. Sinun tulee ottaa mukaan arkkiin kaikenlaista syötävää, niin että sinulla ja kaikilla muilla on mitä syödä."

S: Shamash jumalan (aurinko) määräämä aika tuli ja ovi suljettiin tarkasti.

JH: Ja Jumala sulki oven Nooan jälkeen.

Suurena erona on se, että Gilgamesh eepoksessa Utnapishtim tuo eläimet arkkiin jumalan käskystä, eikä ole aivan tarkkaa kuvaa, mitä kaikkea.

JH kertoo, että Jumala itse toi eläimet arkkiin. PK kertomuksessa, joka täydentää JH tekstiä 1 Ms 7 luvussa, on tarkka kuvaus "uhrikelpoisista eläimistä" ja edelleen korostetaan, että Jumala toi eläimet Nooan arkkiin.

3 JH vauhdissa - Myrsky nousee
S: kuvaa yksityiskohtaisesti rajuilman nousua etelästä, taivaan jumalat ovat hurjina, taivaan jumala, babylonialaisten Ukko Ylijumala, jyrisee pilvissä (ukkonen jyrisee) ja salamoi. Tuuli on valtava ja sade ja ilma on niin pelottava, että jumalat itsekin pelosta hytisevät.

JH ja PK: puhkesivat kaikki syvyyden lähteet ja taivaan ikkunat aukenivat. Maan päällä satoi rankasti neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä.

JH ja PK kuvaus on jokseenkin väritön ja kuiva verrattuna Gilgamesh eepoksen Taulu XI dramatiikkaan.

4 JH vauhdissa - Tulva
S: rajuilman myötä vesi nousee: "Koko päivän pitkän eteläinen tuuli puhalsi suurella nopeudella ja vedet peittivät ihmiset kuin hyökkäyksessä. Kukaan ei nähnyt naapuriaan lähellään. He eivät tunnistaneet toisiaan vesien vyöryessä."

JH: ei kuvaa vedenpaisumuksen alle jäävien ihmisten tilannetta ollenkaan.

S: kuvaa tilanteen kauheutta sillä, miten itse taivaan jumalatar Ishtar itkee ja kirkuu ja jumalat ovat kauhuissaan.

JH: jättää tämän kokonaan pois, ei kerro miltä taivaassa tuntuu kun ihmiskunta hukutetaan ja eläimet myös.

S: kuvaa, miten tulva ja myrskytuuli jatkuivat kuusi päivää ja kuusi yötä, peittäen koko maan savella ja mudalla eli tehden maan aivan tasaiseksi.

JH PK : kertovat vedenpaisumuksen vesimääristä tarkemmin:
Niin tuli vedenpaisumus neljäksikymmeneksi päiväksi maan päälle. Vedet nousivat ja nostivat arkin irti, niin että se kohosi korkealle maasta. Vedet paisuivat ja lisääntyivät suuresti maan päällä, ja arkki ajelehti veden pinnalla. Ja vedet paisuivat paisumistaan, kunnes korkeimmatkin vuoret peittyivät. Vesi nousi, ja vuoret jäivät viisitoista kyynärää veden alle."

(PK antama 15 kyynärää on noin 7.5 metriä)

S: ei kuvaa tuhoa sen tarkemmin.

JH: Silloin tuhoutuivat kaikki maan elävät olennot, linnut, karjaeläimet, villieläimet ja kaikki maan päällä vilisevät pikkueläimet sekä kaikki ihmiset. Kaikki kuivalla maalla elävät olennot kuolivat, kaikki, joissa oli elämän henkäys. Näin Herra pyyhkäisi maan päältä kaikki elävät olennot, ihmiset, karjaeläimet, pikkueläimet ja linnut; kaikki ne hän pyyhkäisi pois. Jäljelle jäivät vain Nooa sekä ne, jotka olivat hänen kanssaan arkissa.

Maa oli veden vallassa sataviisikymmentä päivää.

5 JH vauhdissa - vedenpaisumuksen jälkeen

S: Meri tyyntyi ja myrskytuuli ja tulva lakkasivat. Koko päivän oli aivan hiljasita. Kaikki ihmiset olivat muuttuneet saveksi Maa oli yhtä tasainen kuin talon katto. Utnapishtim avasi ikkunan ja tunsi raikkaan tuulen kasvoillaan. Hän putosi polvilleen ja istui itkien, kyynelet valuen hänen kasvoillaan. Hän katsoi rantaa horisontissa ja näki maata.
Arkki tarttui lujasti Nimush vuoreen, joka piti laivaa usean päivän ajan estäen sen keinumisen

JH ja PK: Mutta Jumala ei unohtanut Nooaa eikä villieläimiä ja karjaeläimiä, jotka olivat arkissa hänen mukanaan, vaan pani tuulen puhaltamaan maan yli, ja vedet lakkasivat nousemasta.

Syvyyden lähteet ja taivaan ikkunat sulkeutuivat, ja sade taukosi. Vedet väistyivät väistymistään maan päältä, ja sadanviidenkymmenen päivän kuluttua vedet olivat alentuneet niin paljon, että arkki pysähtyi seitsemännen kuun seitsemäntenätoista päivänä Araratin vuoristoon.

Vedet vähenivät vähenemistään kymmenenteen kuuhun saakka, ja kymmenennen kuun ensimmäisenä päivänä tulivat vuorten huiput näkyviin.

Kun vielä neljäkymmentä päivää oli kulunut, Nooa avasi arkin ikkunaluukun, jonka hän oli tehnyt...

huomaa Nimush vuori
se tulee aivan yllättäen Gilgamesh Taulu XI koska näkymä on muuten Sumerin alavien tasankojen yllä oleva tasainen savipeite. Kaikki ihmiset ovat muuttuneet saveksi ja maisema on kuin talon katto.

Nimush vuori näyttää näin vanhalta sumerilaiselta jäännökseltä, ehkä sitä varhaisemmaltakin ajalta, joka on jäänyt myöhempään Gilgamesh kertomukseen eikä laisinkaan sovi kokonaisuuteen.

Nooan arkki juuttuu Araratin vuoristoon, sittemin armenialaisten kristittyjen pyhään vuoreen Anatoliassa.
 
6 JH vauhdissa - lintujen lähettäminen maata etsimään

S: Seitsemäntenä päivänä hän lähetti kyyhkysen, joka lensi pois, mutta palasi takaisin hänen luokseen.
Hän lähetti varpusen, mutta se tuli takaisin hänen luokseen.
Hän lähetti korpin, joka pystyi syömään ja kynsimään, eikä kaartanut takaisin arkkiin.

JH ja PK: Kun vielä neljäkymmentä päivää oli kulunut, Nooa avasi arkin ikkunaluukun, jonka hän oli tehnyt, ja päästi lentoon korpin. Se lähti ja lenteli edestakaisin, kunnes vedet olivat kuivuneet maan päältä.

Sitten hän lähetti luotaan kyyhkysen saadakseen tietää, joko maa oli tullut esiin veden alta, mutta se ei löytänyt jalansijaa, mihin jäädä levähtämään, vaan palasi hänen luokseen arkkiin, sillä vesi peitti yhä koko maan pinnan. Ja hän ojensi kätensä ja otti kyyhkysen luokseen arkkiin.

Hän odotti vielä seitsemän päivää ja lähetti kyyhkysen uudelleen arkista. Kun kyyhkynen illansuussa palasi hänen luokseen, sillä oli nokassaan tuore oliivipuun lehti. Siitä Nooa ymmärsi, että vedet olivat käyneet vähiin maan päällä.

Hän odotti silti seitsemän päivää lisää ja päästi kyyhkysen jälleen lentoon, eikä se enää palannut hänen luokseen.

melkein sanasta sanaan JH toistaa Gilgameshia, mutta täydentää ja selittää, mikä lintujen merkitys on. Huomaamme, että kyyhkysen, varpusen ja korpin sijasta Nooa lähettää kyyhkysen yhä uudelleen tiedustelumatkalle.

Kerran se jo palaa oliivin oksa nokassaan. Tästä kuvasta on tullut maailmanlaajuinen rauhan symboli, rauhan kyyhkynen. Öljypuun oksan yksityiskohtaa ei ole Gilgamesh eepoksessa ja korppi on siellä merkkinä, että maa on kuivunut riittävästi.

7 JH vauhdissa - kiitosuhri

S: Hän uhrasi lampaan ja poltti suitsuketta vuorimaisella zigguratilla, jonne hän asetti uhriastiaa ja heitti ruokoja, setripuuta ja myrttejä tuleen. Jumalat haistoivat uhrieläinten hyvän tuoksun ja kokoontuivat kuin kärpäset uhrin ympärille.

JH ja PK: Sitten Nooa rakensi alttarin Herralle, otti kaikkia uhrikelpoisia karjaeläimiä ja uhrikelpoisia lintuja ja uhrasi ne polttouhrina alttarilla. Ja kun Herra tunsi uhrisavun tuoksun...

melkein sanatarkasti, mutta jumalakuva varsin erilainen!

PK on kovin kiinnostunut uhreista, onhan hän pappi Aaronin järjestyksen mukaan, ja me ihmettelemme, että kun näitä eläinparkoja kaksittain tuotiin, niin jotkut tässä nyt sitten sukupuuttoon surmataan... voi voi

8 JH vauhdissa - liiton merkki

S: Sitten saapui itse suuri jumalatar ja nosti koruaan sanoen "Oi jumalat, yhtä varmasti kuin en unohda tätä lapis lazuli korua kaulani ympärillä, tulen muistamaan nämä päivät enkä ikinä niitä unohda! Jumalat voivat tulla uhriaterialle. Enlil ei saa tulla, koska hän aiheutti tulvan ja hävitti minun ihmiseni seurauksista välittämättä"

JH: Ja kun Herra tunsi uhrisavun tuoksun, hän sanoi mielessään: "Minä en enää koskaan kiroa maata ihmisen tähden, vaikka ihmisen ajatukset ja teot ovat pahat nuoruudesta saakka, enää en hävitä kaikkea elävää, niin kuin tein.

-- Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylvö eikä korjuu, ei vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö."

Jumala sanoi vielä: "Tämä on merkkinä liitosta, jonka minä teen teidän sekä kaikkien maan päällä elävien olentojen kanssa kaikkiin tuleviin sukupolviin asti: minä asetan kaareni pilviin, ja se on oleva merkkinä minun ja maan välisestä liitosta.

Kun annan pilvien nousta taivaalle ja sateenkaari näkyy pilvissä, muistan liiton, jonka olen tehnyt kaikkien elävien olentojen, kaiken elollisen kanssa: vedet eivät enää koskaan paisu tuhotulvaksi hukuttamaan kaikkea elävää. Kaari näkyy pilvissä, ja kun minä sen näen, muistan ikuisen liiton, jonka olen tehnyt kaikkien elävien olentojen, kaikkien maan päällä elävien kanssa.

Tässä kohdassa etenkin näkyy JH uskonnollinen nerous.
Ishtar jumalattaren, taivaan kuningattaren, kaunis värikäs lapis lazulista tehty kaulakoru vaihtuu ihanaksi sateenkaareksi, joka yhä hämmästyttää ja ilahduttaa ihmisiä tänä päivänä.

Painopiste siirtyy nyt täysin Jumalaan, joka tuhosi ihmiskunnan ja eläimet kauheassa vedenpaisumuksessa. Teksti kertoo siitä, että Jumala nyt hyväksyy sen, että ihmiset ovat mitä ovat, ja lupaa olla heitä enää hukuttamatta tällä tavoin veteen.

JH teksti on teologisesti hyvin vakavaa, eikä Gilgamesh Taulu XI sisällä mitään tähän verrattavaa, muistuttaen luonnonkansojen kertomuksia kertomuksen tähden.

Syvällinen keskustelu ihmisen kuolevaisuudesta on muualla Gilgamesh eepoksessa, ei Taulussa XI.

_______________
Taulu XI jatkuu tästä nyt Gilgamesh eepoksen omana juonena, kuten olemme toisaalla kertoneet.

Ea jumala suojelee ja ottaa varmalta hukkumiskuolemalta pelastuneen Utnapihstimin ja tämän perheen kauas pois tästä maailmasta paikkaan, missä tämä saa elää ikuisesti. Gilgamesh sinne tahtoo mennä, mutta epäonnistuu ja joutuu tyytymään siihen, että ihminen kerran kuolee.

Hänen mainetekonsa, mahtavat rakennukset, temppelit, talot, kaupunkimuurit antavat hänelle ikuisen muiston - kuten Gilgameshin kohdalla on tapahtunutkin!

JH sen sijaan antaa Nooan tulla uuden ihmiskunnan kantaisäksi, ja hänestä sitten polveutuvat kaikki ihmiset.

Mutta tämä tulvan jälkeinen ihmiskunta on suojassa kaikki hukuttavalta tulvalta, tsunamilta, Jumalan antamin takein, vaikka tekeekin yhä pahaa.

Mitä tähän sanomme?

Ymmärrämme hyvin taulun XI löytymisen aiheuttaman shokin länsimaisessa kristillisessä kulttuurissa 1800-luvun lopulla.

Se on yhä häkellyttävä.

Mutta kun luemme Jahvistin (J) ja Pappiskirjan (P) kertomusta Nooasta ja vedenpaisumuksesta tällä tavoin, miten JH on muokannut Taulun XI sisältöä ja miten PK on sitä täydentänyt numeroillaan ja uskonnollisilla määräyksillään, tilanne käy aivan toiseksi.

On aivan ihmeellinen tuo Ishtarin kaulakoru, josta tulee kirkas ja ihana sateenkaari.

Se kertoo symbolisesti, mitä JH on tehnyt alkujaan sumerilaisten kautta säilyneelle kertomukselle!

(Voi hyvin olla, että kertomus vedenpaisumuksesta on esi-sumerilainen, edeltäen Atrahasis eepostakin ja ulottuen kivikaudelle.

Tuo vuori on kantona kaskessa, karikkona virrassa... se ei ole jotenkin sen enempää sumerilainen kuin akkadilainenkaan. Taulussa XI se lipsahtaa Baabelin tornin, ziqqurratin suuntaan, joka on sekoilua.

Keskustelu jatkuu!

No comments:

Post a Comment