Saturday, March 23, 2013

Peleg


Joku kirjoitti vauhdikkaasti:

"Raamatussa on myöskin hyvin lyhyt mutta samalla erittäin mielenkiintoinen maininta noilta ajoilta, Pelegin päiviltä. Hepreankielisen Raamatun mukaan nimittäin jakaantui maa hänen päivinään. Ilmeisesti tapahtui niin, että jostakin syystä, mahdollisesti taas jonkin tähtitieteellisen ilmiön seurauksena, maapallon kiertorata muuttui ja siitä seuran­neet geologiset voimat repivät merien keskellä olleen suurinpiirtein neliskulmaisen alkumante­reen eri osiin, jolloin muodostuivat eri mantereet ja saaret merien keskelle.

Tätä tulkintaa on tukemassa ainakin kaksi seikkaa. Ensinnäkin tässä yhteydessä Raamattu puhuu ensimmäisen kerran pakanain saarista heimojensa, kieliensä ja kansojensa mukaan (1.Moos.10:4-5). Tämän tulkinnan perusteella on myöskin helppo ymmär­tää, kuinka ihmiset ovat alunperin päässeet eri mantereille ja saarille. Historiallis­ten tutkimus­ten mukaan se on ilmeisesti tapahtunut osittain alkeellisten merialustenkin avulla, mutta vieläkin yksinkertaisempi ja luonnollisempi selitys on se, että kun Jumala sekoitti kielet Baabelin tornin tapahtumien yhteydessä ja ihmiset hajaantuivat yli yhdestä mantereesta koostuvan maan, he olivat valmiina kukin alueellaan, kun maa (yksi alkuman­ner) repesi moneen osaan mantereiksi ja saariksi.

Toinen todistus, joka tukee tätä käsitystä, on se, että ihmisten keskimääräinen ikä ennen Pelegin päiviä oli noin neljäsataa vuotta, mutta Pelegin päivien jälkeen se lyheni äkillisesti noin kahdensadan vuoden paikkeille (1.Moos.11:10-26). Tuntuisi luonnollisel­ta, että maapallon kiertoradan muutos, joka samalla repi mantereet ja saaret erilleen, olisi jälleen pidentänyt vuosia ja samalla ihmisten ikä lyheni luonnollisesti. Karummat ja epäterveellisemmät olosuhteet maapallolla sekä ihmisten synnilliset elintavat ja ihmissu­vun yleinen rappeutuminen ovat sitten lyhentäneet lisää ihmisten ikää, niin että se nykyään on Psalmien kirjassa luvatut 70 tai 80 vuotta ja parhaimmillaankin vaiva ja turhuus (Ps.90:10)."

Kommentoin näin
Peleg mainitaan Raamatussa seitsemässä kohdassa

1. Eberille syntyi kaksi poikaa. Toinen oli nimeltään Peleg, koska hänen aikanaan ihmissuku hajaantui yli maan, ja toisen nimi oli Joktan. 1 Ms 10:25

2.Kun Eber oli elänyt 34 vuotta, hänelle syntyi Peleg. 1 Ms 11:16

3.Pelegin syntymän jälkeen Eber eli vielä 430 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 1 Ms 11:16

4. Kun Peleg oli elänyt 30 vuotta, hänelle syntyi Reu. 1 Ms 11:17

5. Reun syntymän jälkeen Peleg eli vielä 209 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 1 Ms 11:18

6. Eberille syntyi kaksi poikaa. Toinen oli nimeltään Peleg, sillä hänen aikanaan ihmissuku hajaantui yli maan, ja hänen veljensä nimi oli Joktan. 1 Aik 1:19

7. Seemin jälkeläisiä olivat Arpaksad, Selah, Eber, Peleg, Reu, 2Serug, Nahor, Terah ja Abram eli Abraham. 1 Aik 1:24-27 (25)

Kirkkoraamattu selittää:
Nimi Peleg tulee heprean sanasta palag 'jakaantua', 'hajaantua'.

Suku kulkee siis näin Nooasta Seemin jälkeläisten kautta Abramiin

Sukutaulu Nooasta Pelegiin:
Nooa - Seem - Arpaksad - Selah - Eber - Peleg

Sukutaulu Pelegistä Abramiin:
Peleg - Reu - Serug - Nahor - Terah - Abram

eikö niin?

Matteuksen evankeliumissa Jeesuksen sukutaulu ulottuu vain Abrahamiin asti.

Luukkaan evankeliumissa sukua luetellaan taaksepäin edelleen Abrahamista Aadamiin.

... tämän Abraham, tämän Terah, tämän Nahor, tämän Serug, tämän Reu, tämän Peleg, tämän Eber,
tämän Salma, tämän Kenan, tämän Arpaksad, tämän Seem,
tämän Nooa, tämän Lemek, tämän Metuselah, tämän Henok,
tämän Jered, tämän Mahalalel, tämän Kenan, tämän Enos,
tämän Set, tämän Aadam, tämän Jumala.
Luukas 3:34-38

Seemiläinen Peleg on siis yksi Jeesuksen esi-isistä

Kristityt sekoilevat vanhojen kirjoitusten ja modernin populaari-tieteen kanssa pahan kerran.

Toisella palstalla joku kirjoitti tuohtuneena, että syntiinlankeamuksen perintö kulkee geeneissä.

Sen tähden langenneen Adamin jälkeläisten siemen ei kelvannut, vaan Pyhä Henki saattoi Neitsyt Marian raskaaksi ilman miehen siementä.

Näemme Jeesuksen sukuluettelosta Luukkaan evankeliumin mukaan, että Adamin isä on Jumala.

Adam on Jumalan lapsi ja sellainen on geeniperintö.

Perintötieteessä käytiin lähes satavuotta sitten riitaa siitä, voiko opittu asia periytyä. Todettiin, että ei voi.

Miten syntiinlankeaminen, yhden ompun syöminen vastoin Jumalan tahtoa, saattoi vaikuttaa Adamin ja Eevan geeneihin muuta kuin aikamme ihmisten mielikuvituksessa.

"Olemme jumalten sukua" kuten apostoli Paavali myönsi kreikkalaisten oikein sanovan. Miksi siis he palvovat käsin tehtyjä patsaita ja pylväitä?

Virheellinen on ajatus myös siksi, että Maria on Adamin ja Eevan tytär. Kiva reipas nuori nainen Nasaretista, mutta ihan tavallinen ihminen.

Katolinen kirkko on alkanut tätä ihmetellä, ja opettaa, että puhdas liljan valkoinen neitsyt Maria siksi synnittömästi kuten Jeesus...

Vaan ei sille löydy Raamatusta tukea.

Joten kyllä ne Edenin puutarhan geenit olivat Mariassa ihan todelliset, ja näin on myös Jeesus todellinen ihminen myös geeniensä puolesta.

Synti käsitetään tässä aivan väärin biologiseksi asiaksi ja sotketaan aikamme geenitutkimukseen aivan järjettömällä tavalla.

Sorry vaan, mutta tämä ajatus elää joidenkin järkeilevien kristittyjen sydämissä, kun sen joku on keksinyt Amerikassa, missä on se sylttytehdas.

Sieltä tulee myös Saaran esittämät ajatukset siitä, että mannerlaattojen repeämä oli "maan kiertoradan muutos" Pelegin aikana ja ihmiset siirtyivät kauemmas toisistaan...

voihan vehveli...


En lainkaan vielä ottanut esiin tuota "hänen aikanaan ihmissuku hajaantui yli maan" Se on hyvin mielenkiintoinen pieni lause, ja on hyvä että otit sen esiin näin vauhdikkaasti.

Lause tuo mieleeni toisen hyvin lyhyen lauseen Ensimmäisessä Mooseksenkirjassa

Aadam yhtyi taas vaimoonsa, ja tämä synnytti pojan. Eeva antoi hänelle nimen Set ja sanoi: "Jumala on suonut minulle uuden jälkeläisen Abelin sijaan, jonka Kain tappoi."

Setillekin syntyi poika, ja Set antoi hänelle nimen Enos.

Niihin aikoihin alettiin nimeltä kutsuen rukoilla avuksi Herraa.
1 Ms 4:25-26

Tekisi mieli arvailla, että joku on laittanut tällaisia lyhyitä ja tavattoman sisälörikkaita reunahuomautuksia, jotka on sitten otettu tekstiin mukaan!

Toinen on "siihen aikaan" toinen "niihin aikoihin" ja varmaan löytyisi Genesiksestä lisääkin, jos etsimme.

No comments:

Post a Comment